نگاهی به مجرای تأثیر انتظارات بر فهم قرآن و شرایط آن
46 بازدید
محل نشر: معرفت » بهمن 1379 - شماره 38 (8 صفحه - از 110 تا 117)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انتظارات حاصل از مباحث برون دینی از چه مجرایی در استنباط احکام و معارف قرآن تأثیر حتمی دارد؟ شرایط این تأثیر کدام است؟ نوشته حاضر تلاشی است مختصر در جهت یافتن پاسخی مناسب به این دو سؤال که در دو محور تقدیم می شود: پیش از بررسی مطلب، تذکر دو نکته لازم است: اول آن که اصل تأثیر انتظارات مفسّر در استنباط احکام و معارف قرآن کریم مورد پذیرش بوده و پیش فرض بحث است، اما قرآن کریم به هر انتظاری پاسخ مثبت نمی دهد. دوم آن که بحث از تأثیر حقیقی و ضروری انتظارات حاصل از معارف بیرونی است، نه آنچه در تاریخ تفسیر قرآن کریم از تأثیرگذاری انتظارات مفسران به تفسیر قرآن آمده است؛ زیرا نمی توان پذیرفت تمام آنچه توسط مفسران انجام شده حق است.