نقد یکی از مبانی نظریه قرائت پذیری متکثر متون دینی
44 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1381 - شماره 23 (10 صفحه - از 64 تا 73)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مبانی اصلی نظریه قرائت‏پذیری متکثر متون‏دینی عدم تعیّن معنای متن است. زیرا این نظریه مفسر محور بوده نقش اصلی در فهم را از آنِ مفسّر و پیش‏فهم‏ها و انتظارهای وی می‏داند. حال آنکه متن هر معنایی را برنمی‏تابد و به هر انتظاری پاسخ مثبت نمی‏دهد. چون زبان یک قرارداد اجتماعی است و الفاظ از طریق پروسه وضع با معانی خاص علقه ویژه پیدا کرده و هنگام استعمال به همان معانی دلالت می‏کند. به علت همین خصوصیّت معانی‏الفاظ هم در مقام استعمال (مفاد استعمالی) و هم در مقام دلالت (مراد جدّی مؤلّف) تعین دارد. اگر معنای متن معین نبود، مفاهمه بین انسانها صورت نمی‏گرفت. بعلاوه تأکید بر مسأله «اشتراک فهم» و «حجت ظهور زمان نزول و صدور» متون دینی، شاهد دیگری بر همین معنای متن، و دلیل به این مطلب است که متون دینی هر قرائتی را نمی‏پذیرد. واژگان کلیدی: فهم، قرائت‏پذیری متون دینی، زبان، پروسه وضع، تعیّن معنای متن، مفاد استعمالی، مراد جدّی مؤلف، اشتراک فهم، حجیّت ظهور زمان نزول و صدور کلام.