استقلال قرآن از امور انسانی (33)
46 بازدید
محل نشر: معرفت » بهمن 1386 - شماره 122 (12 صفحه - از 33 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر چند خدای متعال قرآن کریم را برای هدایت انسان‏ها نازل کرده است و لذا فی‏الجمله، برخی امور انسانی در این زمینه مورد عنایت بوده است، اما قرآن کریم مستقل از امور انسانی بوده و هیچ امر انسانی در آن تأثیر نداشته و هیچ مطلب یا فرهنگ غلطی از زمان نزول، در آن منعکس نشده است؛ زیرا وجود مطالب غیر واقع در قرآن با هدف اصلی آن یعنی هدایت مردم منافات دارد. البته چون خداوند قرآن را برای هدایت فرو فرستاده، به برخی از امور انسانی عنایت داشته و از آنها استفاده و به‏گزینی کرده است. قرآن به زبان قوم است و از مثال‏ها، تعبیرات، استعارات، کنایات و لغات دخیلِ رایج در بین مردم بهره جسته و مصلحت مخاطبان را رعایت نموده است. استقلال قرآن کریم از امور انسانی یکی از مبانی تفسیر به شمار می‏آید. کلیدواژه‏ها: قرآن، امور انسانی، استقلال، جاودانگی، نزول، فرهنگ، زبان، مصلحت، مخاطبان.